Utbildning:
2001-2006 Konstfack, Institutionen för Konst
Juni-aug 2005 Minor Field Studies, Lesotho och Sydafrika juni-aug
2004 Glasgow School of Art Environmental Art
2001 Konstskolan Idun Lovén skulptur
2000 Barnkultur Stockholms Universitet
1997-1999 Birkagårdens FHSK skulptur
1996-1997 Idéhistoria Stockholms Universitet
1997 All världens kvinnor socialantropologiska ins. Stockholms Universitet
1994-1996 Nyckelviksskolan Hantverkspedagogisk utbildning
1993-1994 Konstvetenskap Stockholms Universitet

Stipendier
2008 IASPIS studioprogram april-sept
2006 IASPIS studioprogram aug-okt
2005 Avgångs stipendium Nils Johan Sjöstedt stiftelse
2005 Rektorsstipendiet Konstfack
2005 MFS Minor Field Studies SIDA
2002 Film i Västerbotten
2002 Helge Axelsson J:son